Otvoreni regionalni fond – Unapređenje EU integracija kroz regionalnu saradnju

Kratak opis projekta

Naziv: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Unapređenje EU-integracija kroz regionalnu saradnju
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija
Politički nosilac: Regional Cooperation Council (RCC)
Trajanje projekta: 2012. do 2018.

Content related image

Polazna situacija

Članstvo u Evropskoj uniji je proklamovani cilj svih država Jugoistočne Evrope. One - na različitim nivoima napretka – rade na zajedničkom zadatku sprovođenja obimnih reformi zasnovanih na kopenhagenskim kriterijumima, kako bi postepeno preuzimali acquis communautaire, tj. zajedničku tekovinu država članica Evropske unije.

Pri tome mogu da uče jedna od druge kako bi ubrzale proces pridruživanja, tako što međusobno razmjenjuju iskustva, s tim što navedene zemlje do sada nisu koristile potencijale regionalne saradnje na putu ka Evropskoj uniji u dovoljnoj mjeri. Kako bi se djelovalo protiv nepovjerenja i istorijski uslovljenih tenzija u regionu, regionalna saradnja u Jugoistočnoj Evropi je postavljena kao važan uslov za pristupanje Evropskoj uniji.

Preko Otvorenih regionalnih fondova (ORF) GIZ, u ime njemačke savezne vlade, pruža podršku u procesu približavanja Evropskoj uniji od 2007. godine, promoviše regionalnu saradnju i razmjenu i podstiče regionalne mreže i inicijative.

U prvom planu je obrađivanje pitanja od regionalnog značaja, kao i implementacija zajednički koncipiranih rješenja na nacionalnom nivou. Pored toga, u jačoj regionalnoj saradnji leže značajni ekonomski potencijali.

Cilj

Zemlje Jugoistočne Evrope ostvaruju regionalnu saradnju, formiraju regionalne mreže i razmjenjuju iskustva. Na taj način ubrzavaju put ka Evropskoj uniji, jer ispunjavaju unaprijed utvrđene standarde. Stabilnost regiona je povećana i konfliktni potencijal se razgrađuje.

Način djelovanja

Projekat kroz integrišući modul upotpunjuje četiri ostala ORF-a. Ovaj modul potpomaže rukovođenje unutrašnjim procesima upravljanja svakog ORF-a i unapređuje saradnju među njima. Na taj način jača sve ORF-ove u svojim spoljnim odnosima sa relevantnim EU-partnerima.​. Pored toga, ORF putem ovog modula partnerima koji upravljaju i koordiniraju proces približavanja Evropskoj uniji nudi obuke i seminare iz oblasti specifičnih politika Evropske unije.

Pomoću ovog trodimenzionalnog pristupa regionalnim mrežama se pruža efikasna podrška u cilju pronalaženja rješenja za probleme i zahtjeve zajedničkim naporima i kroz regionalnu saradnju.

Rezultati

Projekat u saradnji sa organima nadležnim za EU integracije, kao i EU-direktoratima ministarstava vanjskih poslova, obrađuje teme u procesu pridruživanja koje se podjednako tiču svih zemalja, kao, na primjer, izradu i koordinaciju pregovaračkih pozicija u pregovorima o pristupanju sa resornim ministarstvima. Rezultat ovih aktivnosti je efikasnije ispunjavanje uloge relevantnih institucija u procesu pristupanja.

Pored toga se organizuju obuke iz oblasti važnih politika Evropske unije, kao npr. u oblasti novih zahtjeva u pogledu politike ekonomskog upravljanja (economic governance), koje rezultiraju unaprijeđenim znanjem o zahtjevima Evropske unije, a koje je neophodno za obradu istih. Uz to partneri razmjenjuju moguća rješenja koja su u primjeni u susjednim zemljama. Uspostavljaju se dobri poslovni kontakti između sličnih institucija i funkcionera, što olakšava neposrednu komunikaciju i omogućava zajedničko učenje. Kao rezultat razgrađuju se tenzije u odnosima između zemalja u regionu, koji su u novijoj istoriji bili karakterisani sukobima i koje djelimično još uvijek nisu razgrađene.

Content Image

Projekat je ojačao svoju saradnju sa drugim projektima i donatorima u regionu i intenzivirao međusobnu razmjenu. On takođe stvara sinergiju u oblastima djelovanja ORF-ova, koja jača djelotvornost aktivnosti ORF-ova, a posebno objedinjavanje opštih zahtjeva, kao što su monitoring djelotvornosti, upravljanje kvalitetomi aktivnosti u odnosima sa javnošću.