Otvoreni regionalni fond – Modernizacija komunalnih usluga

Kratak opis projekta

Naziv projekta: Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Modernizacija komunalnih usluga
Nalogodavac: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)
Zemlja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija
Politički nosilac: Regional Cooperation Council (RCC)
Trajanje projekta: 2007. do 2016.

Content related image

Polazna situacija

Cilj svih zemalja Jugoistočne Evrope je pridruživanje Evropskoj uniji (EU). Na lokalnom nivouopštinama često nedostaje znanje i tehnologija za ostvarivanje zahtjevnih evropskih standarda, a time i unapređenje kvaliteta svojih komunalnih usluga. Da bi se ovi izazovi zajednički riješili, Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu - Modernizacija komunalnih usluga (ORF MKD) usko sarađuje sa regionalnim mrežama na realizaciji zajedničkih projekata. Navedeno obuhvata Mrežu asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope (NALAS), regionalne vodovode, kao i pojedinačne gradove, opštine i druge partnere.

Cilj

Ponuđači komunalnih usluga u zemljama Jugoistočne Evrope regionalnu saradnju koriste kao instrument za modernizaciju svojih usluga – tehnička unapređenja i efikasniji postupci rukovođenja – u skladu sa evropskim standardima.

Način djelovanja

Zajedno sa predstavnicima opština, zatim asocijacijama lokalnih samouprava, političkim donosiocima odluka i drugim partnerima, ORF MKD prvo analizira gdje leže najveći problemi komunalnih usluga u zemljama Jugoistočne Evrope. Na osnovu toga partneri uz podršku ORF MKD razvijaju projektne ideje i sprovode ih. U fokusu su pri tome teme vodosnabdijevanja i uklanjanja otpadnih voda, zaštite potrošača, lokalne samouprave pozitivno orijentisane prema firmama, upravljanje otpadom, unapređenje usluga koje nudi opština i jačanje lokalnih administrativnih struktura.

Na taj način je ORF MKD uspostavio modele saradnje i usko sarađuje sa drugim donatorima i projektima u Jugoistočnoj Evropi: sa Programom upravljanja vodama sliva rijeke Dunav, koji je podržan od strane Svjetske banke i austrijskog Ministarstva finansija; sa Projektom razvojno orijentisanog razvoja opština, koji implementira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID), zatim sa Švedskom agencijom za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA), projektom MEG (Ekološko i ekonomsko upravljanje u opštinama), koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (DEZA), kao i sa brojnim drugim projektima u regionu, koje implementira GIZ.

Od 2013. godine DEZA učestvuje u finansiranju ukupnih troškova ORF MKD u visini od 50%.

Rezultati
Zajedno sa ORF MKD, Asocijacije lokalnih samouprava su razvile instrumente, metode, preporuke i regionalne uporedne analize, koje se koriste od strane opština i javnih komunalnih preduzeća za poboljšanje svojih usluga. Navedeno takođe služi kao osnova za unapređenje zakonskih okvira. Tako je ORF MKD savjetovao partnere Regionalne inicijative vodovodnih preduzeća pri izboru i uvođenju tehnologija za uklanjanje otpadnih voda u skladu sa evropskim standardima, kao i prilikom uvođenja elektronskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola u regionu. Postupak izdavanja građevinskih dozvola je unaprijeđen većim stepenom transparentnosti i skraćenim trajanjem postupka.

Pored toga, ORF MKD radi na izradi smartfon aplikacije za izvještavanje o izazovima u realizaciji komunalnih usluga za građane i podržao je uspostavljanje regionalnog modela sertifikacije za opštine koje su orijentisane prema firmama.

ORF MKD se u međuvremenu etablirao kao platforma za saradnju i umrežavanje svih regionalnih aktera, koji su zainteresovani za unapređenje komunalnih usluga u Jugoistočnoj Evropi.

Content Image